ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ " ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ" THESSALONIKI - 06.03.2019


TROPOS

Χτίζουμε το Brand Equity της επιχείρησής σας.
Πιστεύουμε βαθιά στη Social & Digital ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και στα ΔΙΚΤΥΑ.