ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ,ΤΙ; - IERAPETRA 06.06.2018TROPOS

Χτίζουμε το Brand Equity της επιχείρησής σας.
Πιστεύουμε βαθιά στη Social & Digital ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και στα ΔΙΚΤΥΑ.