Η εγκατάσταση “Mind Games – The Limits of the Soul” - Thessaloniki 08-18.02.2018


Η εγκατάσταση “Mind Games – The Limits of the Soul” δημιουργήθηκε από την Ελεάννα Πρασοπούλου (Elea) και αποτελείται από 18 ψηφιακά κατασκευασμένες συνθέσεις με εικόνες που κάνουν αναφορά στη φωτογραφική μηχανή Polaroid που παράχθηκε και διακινήθηκε στην αγορά και το ευρύ κοινό από το 1972 έως το 1981. Η σύνθεσή της ξεκίνησε το Μάιο του 2015 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2017. Αναφέρεται και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα: Ένα είναι το προσωπικό και αφορά τα αποτελέσματα της υπερκόπωσης στο σώμα και τη σκέψη και ένα είναι το κοινωνικό που αφορά και σχολιάζει την επίδραση των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής φωτογραφίας στην ανάπτυξη των δομών της κοινωνίας και στην ασφάλεια της δυτικής κοινωνίας, όπως γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή δημιουργό στην Ελλάδα, την τριετία 2014-2017. Στις 8 Φεβρουαρίου του 2018 ξεκίνησε η παρουσίασή του στο ZAK - contemporary bistrot και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 του ίδιου μήνα. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις 23.00.

TROPOS

Χτίζουμε το Brand Equity της επιχείρησής σας.
Πιστεύουμε βαθιά στη Social & Digital ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και στα ΔΙΚΤΥΑ.