Η Tropos Branding Company στις τριήμερες εκδηλώσεις Imathia Quality - Τουρισμός, Πολιτισμός , Γαστρονομία στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα

Η Tropos Branding Company στις τριήμερες εκδηλώσεις Imathia Quality - Τουρισμός, Πολιτισμός , Γαστρονομία στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα (13-15 Οκτωβρίου 2017) , που είχαν ως στόχο την ενοποίηση των τουριστικών, πολιτιστικών και γαστρονομικών διαδρομών της Ημαθίας την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα της γης της.


TROPOS

Χτίζουμε το Brand Equity της επιχείρησής σας.
Πιστεύουμε βαθιά στη Social & Digital ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και στα ΔΙΚΤΥΑ.