Ραδιοφωνική Συνέντευξη με θέμα "REBRANDING GREECE'S AGRICUTLURE" στην εκπομπή του Λεωνίδα Λιάμη FM100

TROPOS

Χτίζουμε το Brand Equity της επιχείρησής σας.
Πιστεύουμε βαθιά στη Social & Digital ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και στα ΔΙΚΤΥΑ.