Σεμινάριο Ελληνικού Χλωριδικού Πλούτου που διοργάνωσε ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ 2/6/2015

Το IRTC συμμετείχε στο 5θήμερο σεμινάριο Ελληνικού Χλωριδικού Πλούτου που διοργάνωσε ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ.
Το σεμινάριο αφορούσε τα Αυτοφυή Ελληνικά Φυτά από τον πολλαπλασιασμό και την καλλιέργεια μέχρι την εμπορία και το επιχειρείν.
Τo IRTC εκπροσώπησε ο Χρήστος Δ. Κατσάνος ο οποίος και συζήτησε με τους συμμετέχοντες θέματα branding για μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται είτε στο στάδιο της ιδέας (start ups) είτε στις αρχικές φάσεις του επιχειρείν.


TROPOS

Χτίζουμε το Brand Equity της επιχείρησής σας.
Πιστεύουμε βαθιά στη Social & Digital ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και στα ΔΙΚΤΥΑ.